Nova otkrića ističu značaj ciljanih terapija

Nova istraživanja potvrđuju da postoji potreba za testiranjem na karcinom pluća

AURORA, Kolorado (2. februar 2012) – Različite vrste karcinoma pluća se ponašaju različito, što navodi na zaključak da su u suštini u pitanju različite bolesti. Prema studiji Centra za karcinome Univerziteta u Koloradu objavljenoj u zvaničnom žurnalu Američkog društva za borbu protiv karcinoma Karcinom, različite podgrupe sitnoćelijskog karcinoma pluća (NSCLC) pokazuju istaknuti obrazac delovanja u organizmu.

Studija je obuhvatila 209 pacijenata sa dijagnozom nesitnoćelijskog karcinoma pluća IV stadijuma koji su bili podeljeni u četiri različite molekularne grupe na osnovu testiranja koje je izvršila Laboratorija za molekularne veze Univerziteta u Koloradu (CMOCO): oni sa mutacijama receptora epidermalnog faktora rasta (EGFR), mutacijama KRAS gena (KRAS), preraspodelom gena receptora tirozin kinaze usled anaplastičnog limfoma (ALK) i grupu bez ovih promena.

ALK pozitivni karcinom pluća tesno je povezan sa karcinomima koji se šire na oblasti oko srca i pluća (perikardijalni i pleuralni izliv). Pacijenti sa ALK pozitivnim sitnoćelijskim karcinomom pluća bili su jednako podložni metastazama na jetri kao oni sa EGFR mutacijom kad su izvršena poređenja različitih podgrupa.

,,U proteklih nekoliko godina uspeli smo da podelimo karcinom pluća na različite molekularne podgrupe kako bismo poboljšali rezultate određenih ciljanih terapija. Ova studija je potvrdila da se kod pacijenata ove molekularne podgrupe manifestuju kao različite bolesti’’, kaže dr Robert Debel (Robert Doebele), glavni autor studije i istraživač Centra za karcinome Univerziteta u Koloradu.

Još jedna studija Univerziteta u Koloradu objavljena u istom broju žurnala Karcinom govori o tome kako su uopšte otkrivene različite molekularne podgrupe karcinoma pluća. Studija se bavila proučavanjem dijagnostičkog testa za otkivanje slučajeva ALK pozitivnog karcinoma pluća, pod nazivom fluorescentna in situ hibridizacija (FISH). Ovaj test se koristi da se izaberu pacijenti za lečenje krizotinibom, lekom koji je ALK inhibitor. Sada su istraživači sa Univerziteta u Koloradu odgovorili na pitanje zašto pacijenti koji reaguju na krizotinib imaju ALK promene samo u delu ćelija zahvaćenih karcinomom.

Detaljnim pregledom genetskih promena prisutnih u ćelijama zahvaćenim karcinomom došli su do dva glavna zaključka. Prvo, broj ćelija ispod 100 odsto kod ALK pozitivnih tumora odražava činjenicu da analiza ne obuhvata jedan deo ćelija a ne da ćelije zaista ne prolaze kroz ALK promene.

Kao drugo, ALK promene se dešavaju u ranoj fazi razvoja karcinoma i verovatno su glavni pokretač rasta tumora. Studiju su sproveli dr D. Ros Kemidž (D. Ross Camidge), direktor kliničkog programa za lečenje karcinoma pluća u Centru za karcinome Univerziteta u Koloradu i dr Marileja Varela Garsija (Marileila Varella Garcia), profesor medicine, medicinske onkologije i patologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Koloradu.

,,Saznanje da ALK promene podstiču karcinom i da su prisutne u značajnom broja ćelija zahvaćenih karcinomom pomaže da bolje razumemo ALK pozitivan karcinom pluća. Sad ima smisla odgovor na pitanje zašto će tretiranje ovih promena uticati na veoma veliki deo tumora i objašnjava impresivne kliničke reakcije na krizotinib.’’

,,Da biste uspešno lečili bilo koju bolest, potrebno je da znate šta u stvari lečite’’, kaže Kemidž. ,,Samo ako uspemo da bolje razumemo karcinom pluća, moći ćemo da poboljšamo dugoročne rezultate.’’

###

Obe studije su finansirane iz Programa za istraživanje plućnih bolesti Univerziteta u Koloradu.

Program torakalne onkologije Centra za karcinome pri Univerzitetu u Koloradu je svetski poznat po svom revolucionarnom tretmanu karcinoma pluća. Program obuhvata multidisciplinarni tim specijalista i subspecijalista koji zajednički rade na definisanju najboljeg plana lečenja za svakog pacijenta. Napredno molekularno profilisanje tumora kod pacijenta u kombinaciji sa širokim rasponom standardnih i eksperimentalnih tretmana dostupnih preko kliničkih testova dovelo je do velikog napretka u rezultatima u poslednjih nekoliko godina. Stepen preživljavanja nakon jedne godine u okviru programa dva puta je veći od nacionalnog proseka, dok je stepen preživljavanja nakon pet godina četiri puta veći od nacionalnog proseka.

Centar za karcinome Univerziteta u Koloradu je centar nacionalnog Konzorcijuma za proučavanje mutacija karcinoma pluća, programa saradnje 14 vodećih programa za lečenje karcinoma pluća u zemlji. U poslednjih nekoliko godina ovaj konzorcijum profiliše deset različitih molekularnih nepravilnosti i na osnovu toga definiše posebne eksperimentalne tretmane.

 
 
FDA analiza upozorenja na cigaretama ,,neadekvatna’’

Kanadski istraživači tvrde da slike i upozorenja na paklicama cigareta smanjuju pušenje, što pokazuje da je Agencija za hranu i lekove (FDA) potcenila njihov znača...

Nov način za stvaranje zavisnosti od pušenja među adolescentima: elektronske cigarete

Elektronske cigarete su svuda promovisane kao način da se prestane sa pušenjem tradicionalnih cigareta. Sada, u prvoj studiji te vrste, istraživači Univerziteta Kal...

Ljudske matične ćelije pretvorene u funkcionalne ćelije pluća

Naučnici su po prvi put uspeli da transformišu ljudske matične ćelije u funkcionalne ćelije pluća i disajnih puteva. Ovaj uspeh istraživača iz Zdravstvenog cent...

Prestanak pušenja i srce kod starijih osoba

Starije osobe koje prestanu da puše smanjuju rizik od smrti usled srčane bolesti mnogo brže nego što se prethodno mislilo, naročito ako su pušili malo do umereno,...

 
,Alternativni’ duvanski proizvodi sve popularniji među mladima, pokazuje istraživanje CDC-a

Procenat učenika viših razreda osnovne škole i srednjoškolaca koji koriste takozvane alternativne duvanske proizvode je u porastu, iako stopa upotrebe duvana ostaje relativno konstantna, objavili su naučnici na sa...

Šta treba da znate o elektronskim cigaretama?

Sa padom potrošnje ,,običnih’’ cigareta, elektronske cigarete postaju sve popularnije. Nedavno je Centar za kontrolu i prevenciju bolesti objavio da se upotreba elektronskih cigareta među decom udvostru...

I e-cigarete nose rizik

Kod ljudi koji puše e-cigarete primećeno je da dolazi do smanjenja plućne funkcije i drugih simptoma, nezavisno da li je osoba pre toga pušila obične cigarete, kažu istraživači. Oko 90% ljudi sa astmom i 63% p...

PORAST TELESNE TEŽINE NAKON PRESTANKA PUŠENJA POVEZAN ZA ZAVISNOŠĆU OD NIKOTINA, NIVOA LIPIDA SERUMA
NA OSNOVU NOVIH OTKRIĆA U JUŽNOJ AFRICI, ISTRAŽIVAČI TRAŽE DA SE U SMRTOVNICAMA OZNAČAVA DA LI JE OSOBA BILA PUŠAČ
ISTRAŽIVAČI OTKRILI 2 NOVE METODE ZA UTVRĐIVANJE STATUSA ALK
POLITIKA KONTROLE DUVANA SPREČAVA LJUDE DA PUŠE I ČUVA ŽIVOTE
MAGNETNA REZONANCA OTKRIVA RANO DEJSTVO HEMOTERAPIJE NA SRCE KOD DECE
PASIVNO PUŠENJE JE ŠTETNIJE ZA TINEJDŽERKE NEGO ZA TINEJDŽERE
NOVI, PRECIZNIJI NAČIN DIJAGNOSTIKOVANJA TUMORA KARCINOMA PLUĆA